NOTICE IS HEREBY GIVEN OF A MEETING THAT WILL BE HELD
AT LORAINE MARITZ’S RESIDENCE
@ 16 TOTIUS STREET ON THURSDAY 16 MAY 2013 AT 18H00                                        AGENDA
1.    Opening & Welcome
2.    Attendance Register
3.    Minutes of previous meeting         Matters arising from previous meeting:        
3.1    Fundraiser 2 March 2013: Outcome and results (Andrea)        
3.2  Bank account (Francesca/ David)        
3.3  Parks : progress (Andrea)         
3.4 Traffic around shopping centre: progress and update (Loraine)        
3.5 Annual General Meeting                        
4.   General (New Matters to be discussed). Could be added on night of meeting.       
4.1    Andrea Crous on any new matters       
4.2    Branding and web site (Eric/ David)       
4.3    Communication process and handling of complaints (All)       
4.4    Liquor store (David)The AGM has been moved to September or October for logistic reasons. This was minuted at the Feb Committee meeting.


We are planning the 1st AGM on the 16th May 2013.
Time: to be announced
Venue: to be announced

Provisional Agenda
* Welcome
* Ratify Constitution - constitution at bottom of page
* Portfolio Reports
* Area representative reports
* Nominations

‘n Nuwe Inwonersvereniging is onlangs in Welgemoed gestig  wat ten doel  het om deur gemeenskapsprojekte gaandeweg die omgewing te verbeter en te verfraai en om inwoners betrokke by hul omgewing te kry.

Members of the Resident's Association have been tasked with drafting a constitution and having an election in the next year. In the meantime they have started building awareness of the organisation in Welgemoed.

Die eerste projek, om  die parke in Goewerneur- en Sluyskenstraat op te gradeer is al goed opdreef, danksy ‘n geesdriftige komitee, Petro Landscaping en die Stad Kaapstad. Die doel is om die park in Goewerneurstraat met meer bome en sitplekke te verfraai, die speelapparaat uit te brei,  sokker-/hokkienette te verskaf asook ‘n baan waarop klein fietsies kan ry. Gedeeltes van die park gaan ook omhein word sodat kinders nie agter balle in die straat kan hardloop nie. In Sluyskenstraat gaan daar onder andere “bollards” opgerig word en ‘n “hopscotch” baan aangebring word. 

‘n Bewusmakingsveldtog word ook geloods word om mense bedag te maak op die feit dat alle padgebruikers, maar veral kinders en honde in gevaar gestel word deur mense wat bo die spoedgrens in die strate ry. Waldo Prinsloo van Stad Kaapstad het reeds ingewillig om aandag aan die saak te gee.

Hierdie vereniging is gratis. Inwoners word genooi om voorstelle en insette te stuur aan info@welgemoed.org.za , asook om hul name op ‘n databasis by te voeg. Die webwerf www.welgemoed.org.za is nog onder konstruksie. ‘n Facebook-blad sal ook binnekort in werking tree. Die komitee bestaan uit Loraine Maritz (voorsitter) David Hislop (onder voorsitter) Francesca van der Werff (tesourier) Mimi van Deijl (sekretaresse) en Dawie du Toit  en Freddie van der Merwe (addisionele lede.)WelgemoedResidentsAssociationConstitutiondraft.pdf


 
   
Home
Welcome / Welkom
History
Map
News
Projects
Planning Permission
Committee
Forum
Contact Us
City Contact Numbers